4 Nisan 2011 Pazartesi

basın bülteni/ press release

KADER DENİZİ /SEA OF FATE
BİR FOTOĞRAF-VİDEO-ŞİİR SERGİSİ
AN EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY, POETRY AND VIDEO
MEHMET GÜNYELİ, BEJAN MATUR

HAZİRAN/JUNE-TEMMUZ /JULY 2011Oratorio di san Ludovico, VENEDİK/VENICE

Küratör/Curator: Beral Madra
BİR NUOVA ICONA(VENEDİK)VE BM ÇAĞDAŞ SANAT MERKEZİ (İSTANBUL) SERGİSİ
                A NUOVA ICONA (VENICE) AND BM CONTEMPORARY ART CENTER (ISTANBUL) EXHIBITION

Mehmet Günyeli ve Bejan Matur’un “Kader Denizi” başlığı altında sunduğu sergi İstanbul 2010 Avrupa Kültür başkenti Sanat Limanı’nda 2010 Temmuz ayında sergilendi.

Günümüz dünyasının en ağır dramlarından olan Mültecilik konusunu işleyen sergi, Mehmet Günyeli’nin soyut fotoğrafları ve Bejan Matur’un bir tragedya gibi kurguladığı şiirlerinden oluşuyor. Kaçak göçmenleri taşıyan tekneleri soyut bir anlatım diliyle belgeleyen fotoğraflara, Matur’un şiiri eşlik ediyor. Mehmet Günyeli’nin, minimal fotoğraf diliyle oluşan kareler, kaçak göçmenlerin terk ettikleri teknelerin üstündeki renkli boya izlerini içeriyor. Bu renkli ve soyut izler kaçak göçmenlerin çok farklı kültürleri ve adsızlığı ile örtüşüyor. Görsel malzemenin sağladığı dolaylı ve şiirsel anlatım izleyicinin zihninde bu kadersizliğe ilişkin kalıcı izler bırakmayı amaçlıyor.


Beral Madra'nın küratörlüğündeki sergi 54. Venedik Bienali sırasında, Venedik’te Nuova Icona'nın sergi mekanı Oratorio di san Ludovico’da uluslar arası izleyicinin dikkatine sunuluyor.


The exhibition of Mehmet Günyeli and Bejan Matur entitled “Sea of Fate” has been realized in July 2010, on the occasion of İstanbul European Capital of Culture.

The exhibition presents a series of abstract photography by Mehmet Günyeli and poems of Bejan Matur, conceived and created on one of the most tragic human drama of our age, the refugee and illegal human traffic. Bejan Matur’s epic poems accompany the documentary photographs of Günyeli which show the surface of the boats that have transported the victims over the Aegean and Mediterranean Sea. The bold colours, traces, stains of the boats and their abstract impression comply with the multi-cultural origins as well as the anonymity of these ill-fated people.

The exhibition curated by Beral Madra is being realized in Venice June-July 2011, in Oratorio san Ludovico, in the exhibition venue of Nuova Icona, during the 54th Venice Biennale.